Quốc Cơ

Cơ hội nào cho danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân với Quốc Cơ và Quốc Nghiệp?

Công Luân - 2022-07-29 13:25:37
Cuối năm 2021, Việt Nam được truyền thông thế giới dành lời khen ngợi hết mực từ màn tự phá kỷ lục Guines tại Tây Ban Nha của hai anh em nghệ sĩ xiếc Quốc...