quản lý Nhà nước

Thủ tướng: Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy lên cấp trên hoặc sợ trách nhiệm

2021-05-18 22:20:55
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và truyền thông cần phân cấp mạnh hơn nữa cho các cơ quan, đơn vị cấp dưới, đi đôi với việc tăng cường kiểm tra, giám...