quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga

Mối quan hệ của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới

2021-01-24 05:42:05
“Đối tác chiến lược”, “đối tác toàn diện”, “đối tác chiến lược toàn diện”… là cụm từ chỉ những trạng thái đặc biệt của quan hệ ngoại giao...