quan chức Việt Nam

Xem Bóng chuyền: Trưởng giả học làm sang và thân phận thấp hèn của dân đen

2019-08-13 08:33:32
Tổng thống Mỹ Trump cùng Thủ tướng Nhật Abe và hai phu nhân đi xem đấu vật, họ cũng ngồi ghế như bao khán giả khác. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và ái nữ của...