quà tặng

Đại hội Đảng Phú Yên: chỉ sử dụng cặp giấy, quà được quy ra tiền

Hồng Anh - 2020-10-06 11:04:01
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII (2020-2025) sẽ không nhận lẵng hoa chúc mừng, chỉ sử dụng cặp giấy giả da để đựng tài liệu và quà đại biểu...