QH Khóa XV

Thấy gì từ mục tiêu của Quốc hội đề ra cho Chính phủ?

Mạnh Hải - 2022-11-18 14:43:10
Trong lễ bế mạc kỳ họp của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã một lần nữa khẳng định tính quan trọng của việc giữ vững ổn định kinh...