Pol Pot

Những thế lực bảo kê chế độ diệt chủng Khmer đỏ

2021-01-07 14:18:19
Dẫn lời tuyên bố của Mỹ về việc Việt Nam tiến hành phản công và giải phóng Cambodia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ: Chính phủ Mỹ yêu cầu tất cả các...