phương tiện công cộng

Cứ đạp xe đi, bạn chắc chắn không phải là thảm họa!

Phạm Khoa - 2022-11-30 14:45:08
Khi ông Giám đốc điều hành Ngân hàng Euro Exim đưa ra nhận định cho rằng xe đạp là cái chết từ từ của hành tinh, thảm họa của mọi nền kinh tế, ông ta đã...