phố cổ

Hà Nội, niềm tin và khát vọng của dân tộc Việt Nam

2020-12-18 18:40:02
“Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”… Cây cầu Long Biên duyên dáng 1. Từ Tây nguyên xa...