phát triển đất nước
Thực hiện mục tiêu kép chặn ‘giặc’ COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh
2020-10-12 11:58:48
Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 13 khóa XII của Đảng bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đồng chí PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ đã có bài viết...
Phát triển kinh tế – một thước đo sự thành công của Đảng
2020-02-02 13:01:44
Dấu ấn lịch sử sâu đậm và quan trọng nhất mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trong sự lãnh đạo kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam là khởi xướng, sáng...
Vun đắp lòng Dân – Bài học lịch sử vô giá của chúng ta
2020-01-16 12:38:45
Trong trời đất, không gì quý bằng Nhân dân; trong nước Việt Nam dân chủ, địa vị cao nhất là Dân, Dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất. Phát huy...
Nỗi đau, bài học và niềm tin
2020-01-15 09:13:20
Biết nỗi đau và thấm bài học vừa qua, tự hào truyền thống cha anh và những đột phá bước đầu của năm 2019; Nhất định ngành Thông tin và Truyền thông sẽ...
Phải thiết kế được một Việt Nam hùng cường
2020-01-14 08:15:42
Ủy ban Cải cách và Đổi mới, hay tên gọi gì khác, cũng giúp bỏ đi những danh xưng đã vang bóng một thời là “kế hoạch” và “đầu tư”. Tại Hội nghị trực...
Đổi mới năm 1986: Bài học từ đổi mới tư duy của Đảng
2020-01-05 06:09:31
Quyết định Đổi mới của Đảng ta năm 1986 được xem như bước ngoặt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Sau hơn 34 năm đổi mới kể...
Văn hóa, con người – Động lực quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững đất nước
2019-11-21 14:25:52
Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế chính là vấn đề con người, vấn đề văn hóa. Văn hóa, con người – Động lực quan trọng nhất cho sự phát triển...
“Xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”
2019-10-18 17:24:10
Dân có giàu thì nước mới mạnh. Vì thế mà chúng ta mới ra được Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực...
Bức xúc trước mắt và tầm nhìn dài hạn
2019-09-26 08:52:19
Thế và lực của nền kinh tế đã khác trước nhưng “thuyền to sóng lớn”, tình hình kinh tế – xã hội cũng xuất hiện thêm nhiều vấn đề nóng bỏng, tinh thần...
Tâm thế ‘cơi nới’ và ‘dò đá qua sông’ thì không thể tiến dài, tiến xa
2019-05-10 09:04:15
Chúng ta ai cũng có khát vọng Việt Nam phải trở nên thịnh vượng, hùng cường, nhưng tại sao chúng ta lại đi những bước dò dẫm chứ không phải những bước dài...
Phía cuối ‘sợi dây’ rút kinh nghiệm
2019-04-15 08:43:54
Để đất nước hùng cường thì Nhà nước pháp quyền phải không còn lỗ hổng về thể chế trách nhiệm và truy cứu trách nhiệm, không còn mập mờ giữa những...
Dân không thiếu lãnh đạo, chỉ thiếu đầy tớ trung thành
2019-04-05 06:13:11
Mong rằng, dù khẩn trương đến đâu thì danh sách những người ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo sẽ chỉ bao gồm những người đã và đang là những...
Đất nước như một cơ thể, muốn mạnh phải ‘khỏe’ đều
2018-12-16 06:33:59
“Muốn cơ thể khỏe mạnh các bộ phận, bộ máy của cơ thể phải mạnh đều, muốn quốc gia mạnh các địa phương, các bộ ngành phải mạnh” – một độc giả...
Đọc nhiều