phan mem

Phần mềm quy ra 20 con trâu, 100 tấn thóc

2020-08-08 17:00:19
Năm 1997-1998, Việt Nam vẫn còn nghèo lắm, một tập đoàn công nghệ lớn thời mới khai sinh bắt đầu nhen nhóm ý tưởng xuất khẩu phần mềm, nhưng thời ấy xuất...