phản động

Lòng yêu nước đang bị các kẻ phản quốc lợi dụng

2019-07-18 14:36:11
Những ngày này, trong khi Tập đoàn dầu khí Việt Nam triển khai hoạt động dầu khí ở khu vực Lô 06 – 1 (phía nam Biển Đông, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt...
Cùng là người Việt Nam máu đỏ da vàng, lớn lên bởi sự nuôi dưỡng của dân tộc, nhưng không phải ai cũng có tâm thế mong muốn đất nước đi lên ngày càng giàu...
Bài chọn lọc