phá giá nội tệ

Thấy gì từ việc Ngân hàng Nhà nước bán 21 tỷ USD dự trữ ngoại hối?

Hạ Băng - 2022-10-28 09:06:05
Sau nhiều năm tích lũy được hơn 100 tỉ USD, tính từ đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã phải bán ra liên tục 21 tỉ USD dự trữ ngoại hối, nhằm hãm đà tăng...