ông Táo

Tết ông Táo ở tâm dịch

2021-02-04 11:59:58
Tờ mờ sáng anh Công (Chí Linh, Hải Dương) bật dậy, mở cửa như tên bắn. Từ phòng khác chị Hương ló ra hỏi “trộm hả?”. “Trộm đâu, ông nội mang đồ tiếp...