ông Nguyễn Viết Dũng

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Hạ Băng - 2023-03-15 10:45:06
Theo một số nguồn tin, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng – golfer đánh...