ồn ứ nông sản

Để nông nghiệp khởi sắc nhưng không vụt tắt

Diệu Hương - 2022-06-29 15:11:25
Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng 8,6% so với 5 tháng đầu năm 2021. Riêng xuất khẩu đạt...