NXB Giáo dục

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau quyết định kỷ luật lãnh đạo NXB Giáo dục?

Phạm Khoa - 2022-07-06 15:20:59
Hôm qua (ngày 5/7), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên...