nuôi trồng thủy sản

Nuôi con “nằm một chỗ”, một xã ở Thái Bình thu 24 tỷ trong 6 tháng

2021-06-22 06:54:32
Thực hiện các giải pháp đồng bộ, chuyển đổi thời vụ trong nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây, xã Nam Phú (Tiền Hải) đã khai thác tốt tiềm năng, thế...