núi lửa

Tonga thiếu trầm trọng một dụng cụ mà cả thế giới dư thừa

Bích Vân - 2022-01-28 08:42:57
Trang Reuters đưa tin, thảm họa kép núi lửa và sóng thần vừa qua đang khiến Tonga rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Đặc biệt, vấn đề dọn sạch tro núi lửa vẫn...