Nông thôn

Chúng ta muốn sống ở thành thị hay nông thôn?

Đặng Trường - 2022-01-25 20:21:59
Xu hướng của xã hội, của con người là dịch chuyển từ nông thôn lên thành phố làm việc và tìm kiếm cơ hội phát triển, tạo nên không ít áp lực cho các thành...