nội tệ

Những lợi ích về kinh tế khi ASEAN thanh toán bằng đồng nội tệ của nhau

Huy Hoàng - 2023-08-17 14:32:20
Trong khi các nước thuộc BRICS đề xuất một đồng tiền chung, giống với đồng tiền chung Euro của khối Châu âu, thì khối ASEAN lại đồng thuận trong việc thanh...