nội chiến

Tiết lộ 6 thủ lĩnh chủ chốt của Taliban ở Afghanistan

2021-08-16 14:40:29
Sáu nhân vật quan trọng lãnh đạo phong trào Taliban chống lại chính phủ do phương Tây hậu thuẫn kể từ năm 2001. Họ có hành tung khó nắm bắt và nơi ở của một...