nợ bảo hiểm

Tập đoàn Tân Thành Đô, cổ đông lớn của City Auto (CTF) nợ hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm cho người lao động

Bích Ngân - 2024-05-28 15:52:58
Bảo hiểm Xã hội TP.Hồ Chí Minh gần đây đã công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ ba tháng trở lên, với số liệu được cập nhật đến...