nhân viên xin nghỉ việc

Không làm sai, sao phải sợ?

Phạm Khoa - 2023-02-28 14:14:02
Từ cuối 2022 đến nay, ngành đăng kiểm Việt Nam đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận cả nước về các sai phạm từ trung ương đến địa phương....