nhân quyền việt nam

Tổ chức Ân xá Quốc tế lại xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam

2021-01-20 15:01:28
Thời gian gần đây, vì nhiều động cơ, mục đích khác nhau, “Bản phúc trình” hoặc “Báo cáo thường niên” của Ân xá quốc tế luôn phản ánh về tình hình nhân...