nhà trọ

Giải pháp níu chân nhân lực khi chưa có nhà ở xã hội

LS Lê - 2022-08-10 15:11:29
Nhà ở luôn là vấn đề đặc biệt quan tâm của xã hội, của mỗi gia đình và của mỗi cá nhân ở mọi thời kỳ phát triển của nền kinh tế. Ý thức được điều...
Vừa chỉ dạy những điều hay lẽ phải, vừa giúp đỡ về vật chất tinh thần, bà Nguyễn Thị Thành, chủ của 110 phòng trọ tại TP.HCM được nhiều khách trọ quý...
Bài chọn lọc