nhà thi đấu

TPHCM chuyển đổi dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng sang hình thức đầu tư công 

Bích Ngân - 2024-05-05 08:02:09
Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã quyết định dừng đầu tư dự án xây dựng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hợp đồng BOT (Build-Operate-Transfer) để chuyển sang hình...