nhà sản xuất gameshows

Ai tiếp tay cho nghệ sỹ nhiễu nhương sau “màn nhung”?

Đặng Trường - 2022-06-16 06:40:23
Mới đây, thông tin diễn viên Hữu Tín bị bắt khi đang sử dụng ma tuý tại một căn hộ ở TP.HCM được chia sẻ rộng rãi. Lại một lần nữa, vấn đề đạo đức...