nhà ở xã hội (NOXH)

Ế gói tín dụng nhà ở xã hội 15.000 tỷ đồng: Làm sao giải quyết?

Minh Thanh - 2022-08-17 15:05:05
Mới đây, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng do Bộ Xây dựng đề xuất dùng để hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NOXH) trong chương trình phục hồi kinh tế...