nhà ở

Nỗi ám ảnh “đeo bám” người Mỹ

Tuệ Ngô - 2023-08-01 17:59:25
Trong tâm thức của nhiều người khi nói về vô gia cư, hay mất nhà cửa, họ sẽ nghĩ ngay đến những người khất thực trên phố hay những chiếc lều tạm được...
Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở trên thị trường không phản ánh đúng giá trị thực bất động sản, không phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân. Chính...
Các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở, hỗ trợ người dân có nhà và nơi ở tốt hơn cần nhìn vào thực tế để thay đổi cho phù hợp, đi vào cuộc sống...
Trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân cư tại TP.HCM chỉ có 39 hộ không có nhà ở theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, một con số gây ra khá nhiều...
Bài chọn lọc