Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vận hành trở lại 100% công suất

Hạ Băng - 2023-01-16 06:13:16
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã khắc phục xong sự cố từ chiều 13/1, đạt 100% công suất từ chiều 15/1. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Trước đó, vào ngày 28/12/2022,...