nhà mạng

Khách hàng có thể kiện nhà mạng nếu bị cuộc gọi rác quấy nhiễu ?

2020-07-04 10:54:55
Phải có chế tài đủ mạnh với các nhà mạng trong việc ngăn chặn sim rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác, mới chấm dứt sự quấy nhiễu người dùng. Hiện tại, chưa...