Nguyễn Quang Linh

Không có người liên quan đến chuyến bay giải cứu thoát được “lưới trời”

Phạm Khoa - 2022-10-26 13:44:18
Bộ Công an yêu cầu các địa phương cung cấp hồ sơ về việc tổ chức “chuyến bay giải cứu”, lựa chọn khách sạn, resort cách ly. Yêu cầu trên thêm lần nữa...