Nguyễn Hữu Vinh

Vạch trần thủ đoạn công kích Chủ tịch nước bằng “thuyết âm mưu” lố lăng và chắp vá

Hoàng Chung - 2021-12-07 21:13:37
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, GDP...