ngụy

Mặc đồ lính Mỹ, ngụy ra đường: “Thời trang” của những kẻ vô ơn

Phạm Khoa - 2022-12-20 11:00:16
Thời gian qua, dư luận đã rất nhiều lần phẫn nộ, lên án hành vi phản cảm, mặc đồ lính Mỹ, ngụy ra đường. Và mới nhất là diễu hành cosplay với trang phục...