nguồn lực cho chống dịch Covid-19

‘Dịch Covid-19 là cuộc chiến chưa tiền lệ, áp dụng luật thời bình thật không công bằng’

Hạ Băng - 2023-05-29 16:26:51
Đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước cho rằng khi dịch Covid-19 bùng phát, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tất cả đều vừa làm vừa mò mẫm, tự...