người vay trả tiền

Công ty F88 cho vay nặng lãi, người vay có được ‘xóa nợ’?!

Hạ Băng - 2023-03-08 10:21:25
Nhiều khách hàng thắc mắc khi công an đang điều tra sai phạm ở Công ty F88 thì các khoản vay họ có phải trả? Công ty F88 cho vay nặng lãi, người vay có được ‘xóa...