người đứng đầu Nhà nước

Một tháng hành động của người đứng đầu Nhà nước

Phạm Khoa - 2023-04-21 13:41:15
Gần 1 tháng kể từ ngày nhậm chức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có những dấu ấn đầu tiên trên cương vị mới của ông. Ngay sau ngày nhậm chức (02/03/2023),...