ngừng hoạt động

Nhà xe Thành Bưởi trước khi tạm ngừng chạy: Doanh thu gần 500 tỷ, liên tục báo lỗ

Bích Vân - 2023-11-10 16:44:00
Năm 2022, Thành Bưởi lỗ 85 tỷ đồng, cao hơn gấp nhiều lần so với những năm trước.                                                    Thông tin Nhà...