Ngoại trưởng Australia

Ngoại trưởng Australia: “Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu!”

Lan Hoa - 2022-06-28 13:48:42
Hôm 26/6, Thượng nghĩ sĩ Penny Wong – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia đã tới thăm Việt Nam. Đây là chuyến đi thứ hai của bà Penny Wong tới khu vực Đông Nam Á...