ngoại giao hoa lan

Loài hoa quý “độc nhất vô nhị” Singapore dành cho Thủ tướng và phu nhân Việt Nam

Bảo Trâm - 2023-02-11 00:47:19
Với Singapore, “ngoại giao hoa lan” là một cử chỉ hữu nghị thúc đẩy thiện chí, tình hữu nghị giữa Singapore và các quốc gia khác. Tuy nhiên, loài hoa Papilionanda...