Ngô Đình Diệm

Đại tá ‘Mười Thương’, người ám sát tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm, từ trần

2020-05-05 17:25:33
Đại tá Phan Văn Điền, bí danh ‘Mười Thương’, người từng ám sát Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm vào năm 1957, vừa từ trần ở tuổi 85.  Cố đại tá Phan Văn...