Nghị quyết 33

Nghị quyết khiến nhiều người phải rơi nước mắt…

Công Luân - 2023-03-16 11:53:12
Nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã khóc khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 33… Một giám đốc doanh nghiệp bật khóc vì liên quan đến đất...