Nghị định số 38/NĐ-CP

2 năm chờ đợi mỏi mòn và…

Thu An - 2022-06-20 17:00:02
Mới đây, một vụ việc đã khiến giới nghệ thuật nước Đức nổ ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề sáng tạo nghệ thuật “vô giới...