ngáo quyền lực

Ngáo mạng cũng nguy hại như ngáo đá

Phạm Khoa - 2023-03-21 09:00:09
Vài năm gần đây, câu chuyện những người nổi tiếng, các KOLs gây ồn ào mạng xã hội bằng cách bóc phốt, đấu tố, thậm chí nhục mạ, vu khống nhiều cá nhân,...