Ngành điện xin lỗi người dân

Thiếu điện: Ngành điện xin lỗi người dân, doanh nghiệp

Hạ Băng - 2023-06-08 10:34:29
Bộ Công Thương đã tổ chức họp về tình hình cung ứng điện, trong bối cảnh có nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nguồn điện. Theo ông Trần...