ngành công nghệ Việt Nam

Samsung cam kết đầu tư 1 tỷ USD/năm, kỷ nguyên mới của ngành công nghệ Việt Nam

Hạnh Văn - 2024-05-11 08:02:26
Cam kết đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam của Samsung không chỉ là một câu chuyện thành công về kinh doanh mà còn là một minh chứng cho mối quan hệ đối...