ngành công nghệ thông tin

Kỹ sư IT bỏ sang làm doanh nghiệp ngoại là “chảy máu chất xám”?

An Diễm - 2022-11-17 14:22:14
Trong các ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội dành cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có một nội dung khá thú vị liên quan đến nguồn nhân lực...