ngân hàng OCB

Tòa văn phòng Bamboo Airways của FLC đã được gán nợ cho OCB

Phạm Hùng - 2022-05-07 20:57:26
Ngày 6/5 vừa qua, tại quyết định ngày 24/3/2022, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tập đoàn FLC đã công bố bổ sung 51 nghị quyết hội đồng quản...