ngân hàng cho vay

Cho vay nhưng không nắm tài sản, ngân hàng mang ngân sách thí tốt!

Phạm Khoa - 2022-12-27 12:00:00
Câu chuyện đang gây chú ý đến từ một văn bản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận gửi VKSND tỉnh Bình Thuận. Theo đó, cơ quan này đã đề cập đến...